Helijobs.net Your Helicopter Pilot Job Is Here

9Jul/17Off

HEMS Captains & Co-Pilots – Sweden

Image result for babcock trusted to deliver

Krav för helikopterpiloter

Gällande Samtliga Helikopterpiloter

I tjänsten som ambulanshelikopterpilot så kommer du att jobba mycket tätt med många andra mycket kvalificerade personer från olika yrkesgrupper. Tjänstens natur innebär att du måste kunna hantera en arbetsbelastning som varierar från mycket låg till mycket hög med oregelbundna intervaller. Vidare så kommer du i tjänsten att vara med om situationer som kan upplevas som påfrestande. Du måste vara en entusiastiskt, välorganiserad och mycket mogen person med goda sociala egenskaper. Du måste kunna kommunicera obehindrat (verbalt och skriftligt) på ett skandinaviskt språk (minimum LPR 5) och ha god kunskap i (verbalt och skriftligt) engelska (minimum LPR 4).

Om du har några anmärkningar i belastningsregistret så får dessa inte vara allvarliga och är oavsett något som vi måste klara ut innan en anställning kan bli aktuell. I och med att en av våra baseringar för närvarande ligger på militärt område så kan det också vara så att du måste passera en registerkontroll som utförs i regi av försvarsmakten innan en anställning kan bli aktuell.

Den ideala kandidaten uppfyller följande krav:

Befälhavare

För tjänstgöring som befälhavare inom Babcock Scandinavian AirAmbulance premieras följande certifikat, behörigheter och erfarenhet:

 

För samtliga baser:

 • CPL(H) eller ATPL(H);
 • ATPL(H)-teori;
 • IR/ME/SP(H) eller IR/ME/MP(H);
 • Genomförd MCC kurs;
 • ≥ 3000 timmar total flygtid, varav minst 1500 timmar på helikopter;
 • ≥ 1000 timmar befälhavartid på helikopter;
 • ≥ 20 flygtimmar i mörker med helikopter;
 • Giltig Medical Class 1.

 

För baser som opererar enligt tvåpilotssystem även:

 • ≥ 350 timmar som pilot i tvåpilotssystem på helikopter.

Meriterande erfarenheter:

 • Omfattande erfarenhet inom bruksflyg;
 • Erfarenhet av vinterförhållanden- och fjällflyg;
 • Tidigare erfarenhet av HEMS/SAR;
 • NVIS-erfarenhet.

Styrmän

För tjänstgöring som styrman inom Babcock Scandinavian AirAmbulance premieras följande certifikat, behörigheter och erfarenhet:

 

För samtliga baser:

 • CPL(H) eller ATPL(H);
 • ATPL(H)-teori;
 • IR/SP(H) eller IR/MP(H);
 • Genomförd MCC kurs;
 • ≥ 1500 timmar total flygtid på helikopter;
 • Giltig Medical Class 1.

 

Meriterande erfarenheter:

 • Omfattande erfarenhet inom bruksflyg;
 • Erfarenhet av vinterförhållanden- och fjällflyg;
 • Erfarenhet av flermotoriga helikoptrar och tvåpilotsystem;
 • ≥ 20 flygtimmar i mörker med helikopter;
 • NVIS-erfarenhet.

* Kandidater som inte uppfyller behörighets och/eller erfarenhetskraven kan ändå komma att kallas in till intervju förutsatt annan lämplig bakgrund eller referenser.
I tillägg till kraven ovan så lägger Babcock Scandinavain AirAmbulance stor vikt på bakgrund, certifikat, andra färdigheter och utbildningar som kan vara värdefulla för din framtida utveckling i SAA. För både Befälhavare och Styrmän är erfarenhet från HEMS och SAR, mycket erfarenhet från tvåpilot, IFR-operation, NVG eller/och flermotorhelikoptrar, speciellt meriterande. Även ATPL(A) / CPL(A) med IR/ME/SP eller IR/ME/MP, samt erfarenhet från turboprop/-jet, charter eller tung luftfart är meriterande.

Ansökan

Ansökan sker per email, inklusive elektroniskt CV, till rotorwingrecruit@airamb.se. Eventuella frågor skickas till samma adress (telefonsamtal undanbedes).

Source: Krav för helikopterpiloter