[EOI] AW139/H135/145 SPIFR NVG HEMS Pilots – Norway

[Application deadline is 15 December 2023. /Admin]

Vil du jobbe som helikopterflyger i luftambulansetjenesten?

Arbeidsgiver
Norsk Luftambulanse AS
Stillingstittel
Helikopterflyger
Frist
15.12.2023
Ansettelsesform
Fast
Vi søker nå etter nye HELIKOPTERFLYGERE til vår operasjon i Norge.Selskapets flåte er standardisert på H135 T3H, H 145 D2/D3 og AW 139. NLA AS fokuserer på sikkerhet i luftambulansetjenesten, og tar i den forbindelse også i bruk nye operasjonsformer og teknologi. Selskapet har blant annet godkjenning for NVG og IFR inklusiv P-RNAV og GPS innflygninger. NLA AS fikk i 2006 godkjent Europas første GPS-innflygningsprosedyre utenfor flyplass (PinS). Helikoptrene er blant annet utstyrt med moderne glasscockpit, 4-akset digital autopilot, søk og værradar, samt Moving Map for redusert arbeidsbelastning og økt situasjonsoversikt.

Følgende kvalifikasjoner kreves av våre flygere:

·       ATPL H eller CPL H og ATPL teori, alternativt militære sertifikater med ATPL H eller CPL H teori (ihht AIC-N 11/23)

·       IR H

·       2000 timer relevant erfaring som fartøysjef på helikopter

·       100 timer instrumenterfaring

·       200 timer natt-erfaring på helikopter hvorav 20 timer som fartøysjef

·       50 timer NVG

Vi oppfordrer også flygere nær minimumskravene til å søke.

Den operative delen av Norsk Luftambulanse AS består i hovedsak av menn, med noen få kvinner. Vi oppfordrer derfor kvinner til å søke på stillinger hos oss.

Gode samarbeidsevner vektlegges høyt. Normalt god IT-kompetanse kreves. Det forutsettes gode muntlige og skriftlige språkferdigheter i norsk.

Forut for eventuell ansettelse må godkjent vandel for utstedelse av ID-kort til lufthavnenes flyside være bekreftet av Luftfartstilsynet. Det vil derfor bli krevd utvidet politiattest jf. BSL SEC 1-1 § 40. For personer som ikke er bosatt i Norge må tilsvarende offentlig dokumentasjon fremskaffes jf. BSL SEC 1-1 § 41.

Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø og gode ansettelsesbetingelser inkludert pensjons- og forsikringsordninger.

Vi ønsker å rekruttere personell som utover de rent faglige kvalifikasjoner har personlige egenskaper som gjør dem psykisk og fysisk skikket for tjenesten. Ansettelsesprosessen vil innbefatte både teoretiske og praktiske prøver og øvelser. I tillegg kan det bli etterspurt helseopplysninger nødvendig for å utføre arbeidsoppgavene jf. Aml. § 9-3.

Utvalgte søkere vil bli invitert til et opptak som gjennomføres i uke 15, 2024.

Ved eventuell ansettelse må det påregnes ca. 8 uker med intern opplæring.

Det er usikkerhet knyttet til nytt regelverk for aldersgrense for single pilot i HEMS operasjoner. Fremtidig pensjonsavgang og dermed eksakt behov for nye piloter er derfor ikke helt klarlagt. Vi ønsker likevel å gjennomføre seleksjon og opptak for å ha kandidater klare. Sannsynlig tidspunkt for ansettelse og oppstart er tidligst første halvår 2025.

Arbeidet som helikopterflyger i NLA byr på mange spennende utfordringer og kontinuerlig fagutvikling.

Søknadsfristen er 15.desember 2023

Om arbeidsgiveren
Norsk Luftambulanse AS er operatør på 13 av Norges 13 legehelikopterbaser. Norsk Luftambulanse AS dekker også all luftambulanse-tjeneste i Danmark fordelt på 4 baser. Dette innebærer flyoperativt ansvar for 23 legehelikoptre i 24 timers beredskap, hvor det årlig utføres rundt 14.500 pasientoppdrag. I Norge flyr selskapet på oppdrag for helseforetakene etter avtale med Luftambulansetjenesten HF. Selskapet har p.t. 230 årsverk og omsetter for 853 millioner kr pr. år. Administrasjonen er lokalisert i Oslo. Norsk Luftambulanse AS er et heleid datterselskap av Stiftelsen Norsk Luftambulanse.
Sektor
Privat
Antall stillinger
2
Sted
Storgata 33, 0130 Oslo
Bransje
Luftfart
Stillingsfunksjon
Pilot og flypersonell

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
[See source link below. /Admin]
Stillingstittel
[See source link below. /Admin]
Mobil
[See source link below. /Admin]

Source: Vil du jobbe som helikopterflyger i luftambulansetjenesten? | FINN.no